Evicence Based Practice, ook wel afgekort met EBP, wil zeggen dat je gebruik maakt van het beste bewijsmateriaal om keuzes en beslissingen te nemen. Het gaat over het handelen gebaseerd op de best beschikbare informatie over o.a. doelmatigheid en efficiëntie van een bepaalde (trainings)aanpak of (trainings)methode. Om dit te kunnen doen, dien je goed op de hoogte te zijn van de vakliteratuur en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Waar beweegt het werkveld heen en wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?

Bij het toepassen van EBP gaat het om het maken van beslissingen op basis van:

  1. De best beschikbare evidentie
  2. De expertise en deskundigheid van de professional
  3. De wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt

Evidence Based Practice: kijk verder dan wetenschappelijk onderzoek sportwetenschap

Evidence Based Practice is een werkwijze waarbij ook sterk een beroep gedaan wordt op de zelfreflectie op het eigen handelen. Als trainer en coach zal niet voor al ons handelen altijd evenveel evidentie aanwezig zijn. Verschillende keuzes die wij als trainers en coaches maken zal ook gebaseerd zijn op praktijkervaring. Oftewel de “best practice”. Hierbij ervaar je dat een betreffende training of methode beter werkt in de praktijk terwijl het nog niet wetenschappelijk onderbouwt of onderzocht is. Bewezen effectief kan zodoende op twee manier uitgelegd worden. Hoe wordt effectief bepaald? 

Is onderzoek wel dé manier om effectiviteit aan te tonen of zijn er ook andere manieren of perspectieven? Bij Evidence Based werken wordt vaak gedacht dat het alleen gaat om de kennis die wetenschappelijk bewijs levert. Ondanks het belang van de wetenschap is het ook belangrijk om te kijken naar de ervaringen van de expert en ervaringen uit het werkveld. Om Evidence Based te kunnen handelen is het dus van belang om meerdere bronnen te raadplegen.  

Als uiteindelijk een bepaalde methode, aanpak of interventie wetenschappelijk onderzocht is, hoeft dat niet direct ook een garantie tot succes te bieden. Wees kritisch op wat je leest. Om wat voor soort onderzoek gaat het? Wie is de doelgroep die is onderzocht? Welke methode is er gehanteerd? Zijn de interventies en gemaakte keuzes helder beschreven? Is de context van het onderzoek helder? Op basis van deze vragen kan je een inschatting maken in hoeverre de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn voor jouw sport en jouw sporters. Concluderend kan gezegd worden dat dat afwezigheid van bewijs niet per definitie hetzelfde is als bewijs dat er geen effect is. Een strikte toepassing van Evicence Based Practice kan hierdoor potentieel goede maar onbewezen trainingsaanpak verdringen. 

Kitson A, Harvey G & McCormack B (1998). Enabling the implementation of evidence based practice: a conceptual framework. Quality in Health Care;7:149–158 

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  (2017). Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Advies, nummer 17-05, juni 2017. 

Sackett DL et al (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ; 312:71