In het onlangs in Sportgericht verschenen artikel over Velocity Based Training (VBT) werd gesproken over het mogelijke gebruik van een app als goedkoper alternatief om de haltersnelheid te kunnen meten t.o.v. de duurdere gangbare meetsystemen. In het artikel werd het onderzoek van Smit (2018) aangehaald, waarin naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Iron Path Pro app werd gekeken. Deze studie toonde aan dat de app bij gebruik op een smartphone nog tekortschoot als goedkoper alternatief. Eén van de voornaamste redenen was het kleine scherm dat gebruikt werd.