In mijn werk als inspanningsfysioloog en kracht- en conditie- trainer heb ik dagelijks te maken met een fenomeen, dat op internetfora, tijdens lezingen en in handboeken vaak als van zelfsprekend wordt gebruikt, maar dat – als je wat verder kijkt – niet zo duidelijk gedefinieerd en onderbouwd is:‘CNS fatigue’ oftewel vermoeidheid van het centrale zenuwstelsel (CZS).