Indien goed ontwikkeld zorgen rompspieren tijdens ketenactiviteiten voor een optimale productie, overdracht en controle van krachten en bewegingen. Maar de spieren van de romp kunnen dus ook de zwakste schakel in de keten zijn en extra aandacht verdienen. Dit artikel beschrijft een methodische lijn die gehanteerd kan worden bij het opstellen van trainings- programma’s.