In dit eerste van twee artikelen wordt het verschil tussen de begrippen complex methode, contrast training en complex training uitgelegd in relatie tot het verschijnsel ‘post activation potentiation’ (PAP). In deel twee zullen intrinsieke en extrin- sieke factoren van PAP worden besproken in combinatie met bevindingen uit een lopend onderzoek bij Nederlandse top- sporters.