[render_cookies_list] [ultimate_gdpr_cookie_popup]Verander uw cookie consent instellingen [/ultimate_gdpr_cookie_popup]

Jeroen Rietvelt Training & Coaching
Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Jeroen Rietvelt Training & Coaching. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Jeroen Rietvelt Training & Coaching.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 1. Jeroen Rietvelt Training & Coaching

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Jeroen Rietvelt Training & Coaching. Jeroen Rietvelt Training & Coaching is een eenmansbedrijf die trainingsbegeleiding en coaching verzorgt evenals het geven van scholing en advies.

 | 06 10158201
Reigerpad 23 | 3766 XA | Soest
Btw. Nr. NL173909036B01 | KVK Nr. 71631003

Jeroen Rietvelt Training & Coaching is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Jeroen Rietvelt.

 1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jeroen Rietvelt Training & Coaching. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Jeroen Rietvelt Training & Coaching via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van het traject of de vraag.
 2. Analytics
  De website van Jeroen Rietvelt Training & Coaching verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
  Alle gegevens worden allen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou te kunnen begeleiden.
 3. Ontvangers
 4. E-mail
  De e-mail van Jeroen Rietvelt Training & Coaching wordt gehost door Snowfreakz Media. Als jij contact opneemt via de formulieren op de site of via mail, dan worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Snowfreakz Media. Mailen gebeurt via een SSL / TLS beveiliging met de mailserver.
 5. Snowfreakz Media
  De website en de back-ups worden gehost door Snowfreakz Media. Gegevens die jij achterlaat op de website van Jeroen Rietvelt Training & Coaching zijn op de servers van Snowfreakz media opgeslagen.
 6. Belastingdienst
  Bij de facturering wordt gebruik gemaakt van uw NAW gegevens. Deze zijn zichtbaar voor de belastingdienst als er inzage in deze documenten wordt gevraagd.
 7. Dropbox
  Bestanden worden opgeslagen op dropbox. Hierbij kan je denken aan testgegevens, trainingsschema’s en de planning voor jouw traject. Dropbox is beveiligd met een 256-bit AES sleutel. Voor meer informatie kan je naar:https://www.dropbox.com/business/trust/security/architecture
 8. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Jeroen Rietvelt Training & Coaching, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van trajecten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Jeroen Rietvelt Training & Coaching via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, evt. bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 2. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Uw IP adres wordt door Google geanonimiseerd opgeslagen waarbij de laatste reeks wordt vervangen door een xxx; als voorbeeld: 192.168.123.XXX
 3. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Jeroen Rietvelt Training & Coaching of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/ of vingerafdruk en zijn gecodeerd. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Hilgeman Training & Coaching privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw eigen account wordt gecreëerd op basis van een cijferreeks. In de browser URL is deze niet te herleiden naar een naam. Jouw gegevens ALLEEN zichtbaar indien ingelogd binnen de omgeving en zijn NIET openbaar te bereiken via een URL. Het wachtwoord om in te loggen bestaat uit minimaal 8 karakters waarvan minimaal 1 leesteken, 1 cijfer en 1 hoofdletter.

 1. Jouw rechten
 2. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jeroen Rietvelt Training & Coaching of bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te versturen of telefonisch contact op te nemen met Jeroen Rietvelt Training & Coaching. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Wanneer je gebruikt maakt van onze online trajectomgeving, dan kan je de meeste informatie al inzien.
 3. Recht op rectificatie
  Kloppen de gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt recht om dit te laten rectificeren door Jeroen Rietvelt Training & Coaching. Jouw persoonsgegevens in de online trajectomgeving kan je zelf rectificeren.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jeroen Rietvelt Training & Coaching vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Wil je jouw gegevens laten verwijderen, dan moet je aanvragen per mail via een “data delete” verzoek. Hierna krijg je een bevestiging gemaild indien de gevraagde gegevens zijn verwijderd.
 5. Recht op indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als vindt dat Jeroen Rietvelt Training & Coaching niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan viawww.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 6. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Jeroen Rietvelt Training & Coaching zijn opgeslagen liggen in het geval van overstap naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Jeroen Rietvelt Training & Coaching al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 7. Recht op stop
  Wil jij niet dat Jeroen Rietvelt Training & Coaching jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  Het gebruik maken van deze rechten kan viaonder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
 8. Plichten
  Jeroen Rietvelt Training & Coaching verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Jeroen Rietvelt Training & Coaching via mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om naar te factureren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Jeroen Rietvelt Training & Coaching de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Jeroen Rietvelt Training & Coaching met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Jeroen Rietvelt Training & Coaching behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Jeroen Rietvelt Training & Coaching dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jeroen Rietvelt Training & Coaching te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 1. Wijzigingen in dit Privacy Statement
  Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.
 2. Vragen over het Privacy Statement
  We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je toch nog vragen? Stuur dan een email naaren zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

 | 06 10158201
Reigerpad 23 | 3766 XA | Soest
Btw. Nr. NL173909036B01 | KVK Nr. 71631003

Copyright © 2019 | Jeroen Rietvelt Training & Coaching | Jeroen Rietvelt