Er zijn veel verschillende trainingszonemodellen. Hierbij is het vijf zone model waarschijnlijk de meest gebruikte onder trainers en coaches. Een belangrijke onderzoeker hierin is dr. Stephen Seiler. Seiler doet al jaren onderzoek naar trainingszones en de verdeling van de trainingsintensiteit. Hij heeft aangetoond dat er tijdens het afnemen van inspanningstesten twee fysiologische “breekpunten” zijn. Een daarvan is de anaërobe drempel, of Maximale Lactaat Steady State (MLSS). Dit wordt ook wel in de praktijk aangeduid met de Functional Threshold Power or kortweg de FTP. Dit is meestal rond de intensiteit waar de 4 mmol/L lactaat in het bloed gemeten wordt. Het andere breekpunt, dat lager is, ligt rond de 85 procent van de anaërobe drempel. Hier hoort in het algemeen een waarde van 2 mmol/L lactaat bij. Dit breekpunt wordt vaak de aerobe drempel genoemd. 

3 Zone model

Seiler gebruikt deze twee punten om vervolgens drie fysiologische trainingszones te definiëren. Zone 1 ligt onder de aerobe drempel (VT1) en wordt als eenvoudige basistraining bestempeld. Zone 2 bevindt zich tussen de twee breekpunten in en wordt vaak aangeduid met de term “sweet spot”. De derde zone is de meest intensieve trainingszone. Deze ligt boven de anaerobe drempel (VT2).

Gepolariseerd trainen (podcast) periodiseren
Het drie zone model (Seiler & Tønnessen, 2009).

Verdeling van trainingsintensiteit

De vele onderzoeken die Stephen Seiler heeft verricht geven inzicht in de verdeling van de intensiteit van trainingen die elite sporters uitvoeren. Deze onderzoeken tonen aan dat de meeste duursporters ongeveer 80 procent van de tijd in Zone 1 trainen. Ongeveer 15 tot 20 procent in Zone 3 en heel weinig in Zone 2. Deze verdeling in trainingsintensiteit wordt ook wel gepolariseerd trainen genoemd.

Gepolariseerd trainen (podcast) periodiseren
Verdeling van trainingsintensiteit (Seiler & Tønnessen, 2009).

Praktische toepassing

Hoe kunnen deze principes nu specifiek toegepast worden binnen training? In de VeloNews Fast Talk podcast episode 51 gaat Stephen Seiler dieper in op het principe van gepolariseerd trainen binnen het trainingen van het cardiovasculaire uithoudingsvermogen. Wat is het en hoe werkt dit in de praktijk. En wat betekent de verdeling van trainingsintensiteit nu precies? Deze podcast heeft na afloop zeer veel vragen en reacties gekregen waardoor besloten werd om een aanvullende podcast (Fast Talk episode 54) op te nemen waarin Stephen Seiler een antwoord geeft op veel gestelde vragen. En nader in gaat op de praktische toepassing van het model. Kortom, twee zeer interessante en praktische podcasts.