Met Rate of Force Development (RFD) wordt de snelheid van de opbouw van de kracht bedoeld. Het is een maat voor explosiviteit, of gewoon hoe snel een sporter kracht kan ontwikkelen. Sporters met hogere snelheden van krachtontwikkeling blijken beter te presteren tijdens tal van performance tests. Dit onderstreept daarom het potentiële belang dat deze waarde heeft in de rol van atletische ontwikkeling. Hoewel is aangetoond dat vele vormen van training de snelheid van krachtontwikkeling bij niet-getrainde individuen verbeteren, heeft alleen krachttraining en ballistische training aangetoond deze kwaliteit bij getrainde atleten te verbeteren. 

Wat is Rate of Force Development?

De snelheid van krachtontwikkeling (RFD) is een maat voor explosieve kracht, of gewoon hoe snel een atleet kracht kan ontwikkelen – vandaar de ‘snelheid’ van ‘krachtontwikkeling’. Dit wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee de contractiele elementen van de spierkracht kunnen ontwikkelen (1). Om deze reden kan het verbeteren van de RFD van een atleet hem of haar explosiever maken omdat grotere krachten in een kortere periode ontwikkeld kunnen worden. Het ontwikkelen van de explosiviteit van een atleet kan de sportprestaties verbeteren. Hogere RFD’s zijn zelfs direct gekoppeld aan betere sprong- (2-8), sprint- (9), fiets- (10), gewichthef- (5, 6) en zelfs golfswingprestaties (11).

Rate of Force Development (RFD) krachttraining
Kracht-tijd curve met daarin de RFD

Over het algemeen wordt aangenomen dat de RFD zich manifesteert tijdens de Stretch-Shortening Cycle (SSC). Afhankelijk van de duur van de Stretch-Shortening Cycle (SSC), worden oefeningen geclassificeerd als langzame (≥250 milliseconden) of snelle SSC (≤250 milliseconden) bewegingen (12). Een Counter Movement Jump (CMJ) wordt bijvoorbeeld geclassificeerd als een langzame SSC-beweging omdat de duur van de SSC ongeveer 500 milliseconden duurt (3). Anderzijds wordt sprinten geclassificeerd als een snelle SSC-beweging omdat de duur van de SSC tussen 80-90 milliseconden duurt (13). Tabel 1 toont de SSC-duur van enkele veel voorkomende oefeningen.

Er wordt gesuggereerd dat oefeningen die worden gekenmerkt door een grote bewegingsuitslag (Range Of Motion) doorgaans worden gecategoriseerd als langzame SSC-bewegingen. Terwijl oefeningen met kleinere bewegingsuitslag gewoonlijk snelle SSC-bewegingen worden genoemd (21). Een CMJ (langzame SSC-beweging) ondervindt bijvoorbeeld grotere gewrichtsverplaatsingen dan sprinten (snelle SSC) (figuur 1). Dit helpt om onderscheid te maken tussen wat trage SSC-bewegingen zijn en wat snelle SSC-bewegingen zijn wanneer er geen onderzoeksgegevens bekend zijn van de “time to peak RFD” en zodoende tot welke classificatie ze behoren.

Wat veroorzaakt een toename van de snelheid van Force Development?

Verbeteringen in RFD zijn waarschijnlijk het gevolg van een toename in de spier-peesstijfheid (22, 23), verbeterde spierkracht als gevolg van veranderingen in spiervezeltype of type (van type I naar type IIA) (24, 25), en toename van de “neural drive” tijdens de vroege fase van de SSC (<100 ms) (26, 27). RFD lijkt daarentegen negatief te worden beïnvloed door veranderingen in het type spiervezels (van type IIX naar type IIA) (28) en toename van de lengte van de spiervezels wat een verminderde spierstijfheid tot gevolg heeft (29).

Waarom is de snelheid van krachtopbouw belangrijk voor sport?

Aangezien kracht een belangrijke bepalende factor is bij de prestaties van veel sporten, kan het optimaliseren van de explosiviteit van een atleet van grote meerwaarde zijn (30-35). Onderzoek heeft aangetoond dat de RFD direct gekoppeld is aan prestaties tijdens springen (2-8), gewichtheffen (5, 6), fietsen (10), sprinten (9), en zelfs tijdens de golfswing (11) – wat duidt dat een betere RFD kan leiden tot betere sportprestaties. Bovendien is aangetoond dat elitesprinters een grotere RFD hebben dan goedgetrainde sprinters (9). Gezamenlijk suggereert deze informatie dat RFD een belangrijke bijdrage kan leveren aan explosieve sportprestaties.