De Fysioschool: Tweedaagse cursus Velocity Based Training

Velocity Based Training (VBT) is een nieuwe trainingsmethode die gebruikt kan worden om zowel spierkracht als spiervermogen bij patiënten en sporters te verbeteren.

In deze scholing gaat Jeroen Rietvelt met jou stap voor stap aan de slag om middels VBT een multi-dimensionele benadering in programma ontwikkeling, training en revalidatie te bespreken.

Zonder enige verbondenheid aan welk technologisch bedrijf of product dan ook, is deze tweedaagse opleiding een ontdekkingstocht in de veelzijdigheid van Velocity Based Training, de onderliggende principes en de toepassing ervan. De opleiding bestaat uit twee dagen van acht uur en bevat zowel een theoretisch construct als een praktische toepassing van dit fundament.

De nadruk ligt tijdens beide dagen op zowel de diagnostiek (testen) als op de interventie (training). Hierdoor worden beide processen uit de revalidatie/training in elkaars verlengde aangeboden en kan toepassing in de eigen praktijk/context direct plaats vinden.

De belangrijkste vraag waar in deze opleiding antwoord op gegeven wordt: hoe kan je als fysiotherapeut en/of coach de VBT-methode toepassen binnen de revalidatie/training waarbij je test, traint en komt tot bijstelling en aanpassing middels interpretatie.

LET OP: Om de kwaliteit en toepasbaarheid van de scholing te verbeteren, liggen de scholingsdata verder uit elkaar. Zo kan VBT na dag 1 worden toegepast in de eigen praktijk, waarna er tijdens dag 2 terugkoppeling en verdieping plaatsvindt.

Cursussen
 • Opleidingsinstantie: De Fysioschool
 • Datum & tijd: 20-04-2023 & 22-06-2023 | 09:00 – 17:00 uur
 • Locatie: High Performance Center Sittard, Nederland
 • Doelgroep: (sport)fysiotherapeuten, trainers en coaches.
 • Accreditatie: Accreditatie in aanvraag voor algemeen- en sport register
 • Kosten: €600,00 excl. BTW
 • Inschrijven: Via deze link

SmartEducation: Velocity Based Training in de rehab

Tijdens deze opleidingsdag maakt je kennis met Velocity Based Training (VBT), een nieuwe trainingsmethode binnen de kracht- en revalidatietraining.

Na een korte introductie van het concept, de onderliggende theorieën en fundamenten bespreken we stap voor stap hoe VBT kan worden ingepast in een multi-dimensionele benadering van programma ontwikkeling, training en revalidatie. Daarbij ligt de nadruk zowel op het diagnostische proces (meten) als op de interventiefase (trainen). Beide processen binnen de revalidatie/training worden zodoende in elkaars verlengde aangeboden.
Na afloop van de workshop ben je op deze manier in staat om VBT meteen te gaan toepassen in je eigen praktijk/context.

In het theoretische luik van de opleiding wordt o.a. stil gestaan bij de verschillende “strength qualities” en hoe deze via VBT duidelijk in kaart kunnen worden gebracht. We omschrijven de verschillende parameters die binnen VBT gebruikt worden en hoe VBT binnen het revalidatietraject en/of periodiseringsplan kan worden toegepast.

In het praktische deel komen onderwerpen als het opstellen van een Load Velocity Profiel, het toepassen van VBT-trainingszones en het trainen van strength qualities aan bod. Er is ook aandacht voor data-analyse en interpretatie van testen en trainingen en hoe deze te gaan omzetten naar concrete interventies en trainingen.
Tenslotte is er uitgebreid de mogelijkheid om te experimenten met verschillende VBT-devices tijdens de geplande workouts (in kleinere groepjes) in de oefenzaal.

Cursussen
 • Opleidingsinstituut: SmartEducation
 • Datum & tijd: 16-06-2023 | 09:00 – 17:00 uur
 • Locatie: Turnhout – Kineworks, België
 • Doelgroep: Kinesitherapeuten, sportkinesitherapeuten, personal trainers, coaches.
 • Accreditatie: Pro-Q-Kine 14 pt
 • Prijs: €320,00
 • Inschrijven: Via deze link